Zuglói Egyesített Bölcsődék

„Aggodalmaskodunk amiatt, hogy gyermekeink semmittevéssel töltik az időt, Micsoda! Hát semmittevés boldognak lenni? Ugrálni, játszani, rohangálni naphosszat? Soha életében nem lesz még ennyire elfoglalt.”
Jean-Jacques Rousseau

Zuglói Egyesített Bölcsődék

„Aggodalmaskodunk amiatt, hogy gyermekeink semmittevéssel töltik az időt, Micsoda! Hát semmittevés boldognak lenni? Ugrálni, játszani, rohangálni naphosszat? Soha életében nem lesz még ennyire elfoglalt.”
Jean-Jacques Rousseau

BEMUTATKOZÁS

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását – nevelését végző intézmény. Működésének feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI tv. határozza  meg .

A mai rohanó, állandóan változó világban a népesség és benne gyermekeink egészségi állapota romlik, és ezzel együtt pusztul a természeti környezet. E folyamatok csak az emberi viselkedés és gondolkodás megváltoztatásával állíthatók meg, és ebben a bölcsődei gondozásnak – nevelésnek nagy szerepe van, hisz az első intézményrendszer a bölcsőde a családok életében mellyel találkoznak. Hisszük és valljuk, hogy amit a gyerekek itt és nálunk kapnak útravalóul az lesz valamennyi nevelési fázis közül a legmeghatározóbb. A szeretetteljes, differenciált bánásmódon alapuló bölcsődei nevelés kulcsfontosságú a felnövekvő generációk erkölcsi, esztétikai értékrendjének értelmi és érzelmi struktúrájának kialakításában.

Gondozási – nevelési programunkban tükröződik, hogy igyekszünk olyan pozitív szokás és magatartásformákat megalapozni, melyek egy életre meghatározzák a gyermekek személyiségfejlődésének feltételeit.

A bölcsődei nevelőmunka nagy jelentőséggel bír. Olyan szellemileg és fizikailag aktív, alkotó, érdeklődő gyermekeket kell nevelnünk, akik majd megfelelnek, mint felnőtt a velük szemben támasztott követelményeknek. Nekünk szaktudásunkkal, türelmünkkel, tapintatunkkal minden gyermeket egyénileg, önmagához mérten kell segítenünk.

A kerületben 12 bölcsődei részleg működik 993 férőhellyel.

Alapelveink, gondozási – nevelési módszereink egységesek, de mind a 12 bölcsődei részleg saját szakmai programmal rendelkezik, melyben meghatározzák a helyi adottságuknak megfelelő specialitásukat, mellyel a szülők is megismerkedhetnek gyermekük beszoktatása alatt.

A szakmai munkánkban közreműködnek még a bölcsődeorvosok, akik a gyermekek folyamatos és egyenletes fejlődését figyelemmel kísérik. Szükség esetén gyógyítva, számtalan tanáccsal, preventív intézkedéssel segítik a szülőket és intézményeinket.

A Mályva Kerületi Vezető Bölcsődében Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelésére – gondozására,  átlagtól eltérő étkezés biztosítására van lehetőség.

A kerületben szakpszichológus dolgozik, aki szakmai megfigyeléseivel segíti munkánkat. Esetenként külső szakemberek (belföldi – külföldi pszichológusok, kisgyermeknevelők, pedagógusok) megfigyeléseket, fénykép, videó filmfelvételeket készítenek a gyermekek fejlődéséről és az ezt elősegítő tárgyi és személyi feltételekről. Ezek elemzése segíti a mi és az ország többi bölcsődéjében a szakemberek munkáját.

Mivel a gyermek alapszükséglete a játék, amelyen keresztül tapasztal, ismerkedik a világgal és önmagával ezért minél több időt, helyet, alkalmat biztosítunk az elmélyült játékra. A kertekben az Európai Uniós szabványnak megfelelő játékeszközök telepítése megkezdődött. Ezek a játékok a gyermekek szabad levegőn történő biztonságos, nyugodt játékát biztosítják.

Minden bölcsődében saját főzőkonyha működik, ami a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer szabványkövetelményeinek megfelel. A gyermekek élelmezését szakképzett élelmezésvezetők irányítják.

Legfontosabb feladataink

A gyereket mindig olyannak fogadjuk el amilyen

Megteremteni a feltételeit annak, hogy a gyermekek a bölcsődében, biztonságban és jól érezzék magukat

Az érzelmi biztonság megteremtése mellett a saját ütemében, az egyéni szükségleteinek megfelelően biztosítjuk számukra személyiségfejlődésük feltételeit

A gyermekeket őszinte szeretetteljes légkör veszi körül, ahol minden problémájukhoz megkapják a szükséges segítséget a kisgyermeknevelőktől

Szem előtt tartjuk az egyéni szükségleteiket és ebből adódóan az egyéni bánásmódot