Zuglói Egyesített Bölcsődék

„Aggodalmaskodunk amiatt, hogy gyermekeink semmittevéssel töltik az időt, Micsoda! Hát semmittevés boldognak lenni? Ugrálni, játszani, rohangálni naphosszat? Soha életében nem lesz még ennyire elfoglalt.”
Jean-Jacques Rousseau

 

Zuglói Egyesített Bölcsődék

„Aggodalmaskodunk amiatt, hogy gyermekeink semmittevéssel töltik az időt, Micsoda! Hát semmittevés boldognak lenni? Ugrálni, játszani, rohangálni naphosszat? Soha életében nem lesz még ennyire elfoglalt.”
Jean-Jacques Rousseau

 

BEMUTATKOZÁS

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását – nevelését végző intézmény. Működésének feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI tv. határozza  meg .

A mai rohanó, állandóan változó világban a népesség és benne gyermekeink egészségi állapota romlik, és ezzel együtt pusztul a természeti környezet. E folyamatok csak az emberi viselkedés és gondolkodás megváltoztatásával állíthatók meg, és ebben a bölcsődei gondozásnak – nevelésnek nagy szerepe van, hisz az első intézményrendszer a bölcsőde a családok életében mellyel találkoznak. Hisszük és valljuk, hogy amit a gyerekek itt és nálunk kapnak útravalóul az lesz valamennyi nevelési fázis közül a legmeghatározóbb. A szeretetteljes, differenciált bánásmódon alapuló bölcsődei nevelés kulcsfontosságú a felnövekvő generációk erkölcsi, esztétikai értékrendjének értelmi és érzelmi struktúrájának kialakításában.

Gondozási – nevelési programunkban tükröződik, hogy igyekszünk olyan pozitív szokás és magatartásformákat megalapozni, melyek egy életre meghatározzák a gyermekek személyiségfejlődésének feltételeit.

A bölcsődei nevelőmunka nagy jelentőséggel bír. Olyan szellemileg és fizikailag aktív, alkotó, érdeklődő gyermekeket kell nevelnünk, akik majd megfelelnek, mint felnőtt a velük szemben támasztott követelményeknek. Nekünk szaktudásunkkal, türelmünkkel, tapintatunkkal minden gyermeket egyénileg, önmagához mérten kell segítenünk.

Gyermekközpontú bölcsődéinkben nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkörben neveljük – gondozzuk a zuglói lakosok 0-3 éves korú gyermekeit.

 

Legfontosabb feladataink:

 

A bölcsődei nevelés célja: az egészséges életvitel megalapozásával a családdal együttműködve testileg, lelkileg edzett, egészséges önbizalommal rendelkező, az óvodai környezetbe beilleszkedni tudó, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése – gondozása.

 

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 telephellyel rendelkezik és 993 férőhelyen fogadja a zuglói szülők 0-3 éves korú gyermekeit. A bölcsődei telephelyek a helyi sajátosságok figyelembevételével egyéni nevelési – gondozási programjaik szerint működnek, de alapelveik azonosak.

Sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre javasolt gyermekek felvételének elbírálása a Mályva Kerületi Vezető Bölcsődében, történik, melynek feltétele a Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézménye által kiadott szakértői vélemény.

 

A Mályva kerületi Vezető Bölcsődében „Montessori” csoport működik, ahol képzett kisgyermeknevelők gondozzák, nevelik a 2 év feletti gyermekeket.

A „Montessori” eszközök alkalmazásával ösztönzik a gyermekek öntevékenységét, amelyek a személyiségükre is jótékonyan hatnak.

 

Az átlagtól eltérő étkezést (tej, tojás, zöldség, gyümölcs, gyümölcscukor stb.- allergia) igénylőknek gasztroenterológus szakorvosi vélemény szükséges.

Speciális ételallergia esetén pl.: lisztérzékenység (gluténmentesség), szakorvos igazolása alapján csak a Mályva Kerületi Vezető, a Mazsola és a Meseház Bölcsődékbe tudjuk felvenni a gyermekeket. Jelentkezési lapon csak ezt a három bölcsődét jelölhetik meg.

 

Mivel a gyermek alapszükséglete a játék, amelyen keresztül tapasztal, ismerkedik a világgal és önmagával ezért minél több időt, helyet, alkalmat biztosítunk az elmélyült játékra. A kertekben az Európai Uniós szabványnak megfelelő játékeszközök telepítése megkezdődött. Ezek a játékok a gyermekek szabad levegőn történő biztonságos, nyugodt játékát biztosítják.

Minden bölcsődében saját főzőkonyha működik, ami a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer szabványkövetelményeinek megfelel. A gyermekek élelmezését szakképzett élelmezésvezetők irányítják.