Zuglói Egyesített Bölcsődék

„Aggodalmaskodunk amiatt, hogy gyermekeink semmittevéssel töltik az időt, Micsoda! Hát semmittevés boldognak lenni? Ugrálni, játszani, rohangálni naphosszat? Soha életében nem lesz még ennyire elfoglalt.”
Jean-Jacques Rousseau


beiratkozás

Zuglói Egyesített Bölcsődék

„Aggodalmaskodunk amiatt, hogy gyermekeink semmittevéssel töltik az időt, Micsoda! Hát semmittevés boldognak lenni? Ugrálni, játszani, rohangálni naphosszat? Soha életében nem lesz még ennyire elfoglalt.”
Jean-Jacques Rousseau


beiratkozás

BEMUTATKOZÁS

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását – nevelését végző intézmény. Működésének feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI tv. határozza  meg .

A mai rohanó, állandóan változó világban a népesség és benne gyermekeink egészségi állapota romlik, és ezzel együtt pusztul a természeti környezet. E folyamatok csak az emberi viselkedés és gondolkodás megváltoztatásával állíthatók meg, és ebben a bölcsődei gondozásnak – nevelésnek nagy szerepe van, hisz az első intézményrendszer a bölcsőde a családok életében mellyel találkoznak. Hisszük és valljuk, hogy amit a gyerekek itt és nálunk kapnak útravalóul az lesz valamennyi nevelési fázis közül a legmeghatározóbb. A szeretetteljes, differenciált bánásmódon alapuló bölcsődei nevelés kulcsfontosságú a felnövekvő generációk erkölcsi, esztétikai értékrendjének értelmi és érzelmi struktúrájának kialakításában.

Gondozási – nevelési programunkban tükröződik, hogy igyekszünk olyan pozitív szokás és magatartásformákat megalapozni, melyek egy életre meghatározzák a gyermekek személyiségfejlődésének feltételeit.

A bölcsődei nevelőmunka nagy jelentőséggel bír. Olyan szellemileg és fizikailag aktív, alkotó, érdeklődő gyermekeket kell nevelnünk, akik majd megfelelnek, mint felnőtt a velük szemben támasztott követelményeknek. Nekünk szaktudásunkkal, türelmünkkel, tapintatunkkal minden gyermeket egyénileg, önmagához mérten kell segítenünk.

A kerületben 12 bölcsődei részleg működik 993 férőhellyel.

Alapelveink, gondozási – nevelési módszereink egységesek, de mind a 12 bölcsődei részleg saját szakmai programmal rendelkezik, melyben meghatározzák a helyi adottságuknak megfelelő specialitásukat, mellyel a szülők is megismerkedhetnek gyermekük beszoktatása alatt.

A szakmai munkánkban közreműködnek még a bölcsődeorvosok, akik a gyermekek folyamatos és egyenletes fejlődését figyelemmel kísérik. Szükség esetén gyógyítva, számtalan tanáccsal, preventív intézkedéssel segítik a szülőket és intézményeinket.

A Mályva Kerületi Vezető Bölcsődében Sajátos Nevelési Igényű, korai fejlesztésre és gondozásra javasolt gyermekek nevelésére – gondozására,  átlagtól eltérő étkezés biztosítására van lehetőség.

A kerületben szakpszichológus dolgozik, aki szakmai megfigyeléseivel segíti munkánkat. Esetenként külső szakemberek (belföldi – külföldi pszichológusok, kisgyermeknevelők, pedagógusok) megfigyeléseket, fénykép, videó filmfelvételeket készítenek a gyermekek fejlődéséről és az ezt elősegítő tárgyi és személyi feltételekről. Ezek elemzése segíti a mi és az ország többi bölcsődéjében a szakemberek munkáját.

Mivel a gyermek alapszükséglete a játék, amelyen keresztül tapasztal, ismerkedik a világgal és önmagával ezért minél több időt, helyet, alkalmat biztosítunk az elmélyült játékra. A kertekben az Európai Uniós szabványnak megfelelő játékeszközök telepítése megkezdődött. Ezek a játékok a gyermekek szabad levegőn történő biztonságos, nyugodt játékát biztosítják.

Minden bölcsődében saját főzőkonyha működik, ami a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer szabványkövetelményeinek megfelel. A gyermekek élelmezését szakképzett élelmezésvezetők irányítják.

Legfontosabb feladataink

A gyereket mindig olyannak fogadjuk el amilyen

Megteremteni a feltételeit annak, hogy a gyermekek a bölcsődében, biztonságban és jól érezzék magukat

Az érzelmi biztonság megteremtése mellett a saját ütemében, az egyéni szükségleteinek megfelelően biztosítjuk számukra személyiségfejlődésük feltételeit

A gyermekeket őszinte szeretetteljes légkör veszi körül, ahol minden problémájukhoz megkapják a szükséges segítséget a kisgyermeknevelőktől

Szem előtt tartjuk az egyéni szükségleteiket és ebből adódóan az egyéni bánásmódot